Trang chủ Tài Xế Công Nghệ

Tài Xế Công Nghệ

Tài xế công nghệ giống như nghề taxi. Đó là chở người có nhu cầu đến nơi họ muốn và sẽ nhận lại 1 số tiền công mà người đó bỏ ra.

Tài xế công nghệ có điểm khác biệt lớn nhất là sẽ không phải tự tìm khách hàng. Khách hàng sẽ kết nối với tài xế thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Tài xế sẽ chấp nhận chuyến, thì thông tin của người cần đi để liên hệ. Tài xế sẽ đón khách, bắt đầu hành trình và sẽ hoàn thành chuyến đi khi đến nơi.