Trang chủ Xe Ôm Công Nghệ

Xe Ôm Công Nghệ

Đây là trang tin tức cần thiết cho các tài xế xe ôm.

Khách hàng sẽ cung cấp thông tin cơ bản là điểm đón, điểm đến và số điện thoại để liên hệ.

Họ sẽ chấp nhận chuyến, thì thông tin của người cần đi để liên hệ. Tài xế sẽ đón khách, bắt đầu hành trình và sẽ hoàn thành chuyến đi khi đến nơi.

Xe ôm công nghệ và khách hàng không phải trả giá vì hệ thống đã tính toán trên quảng đường ngắn nhất. Đôi bên căn cứ giá tiền trên ứng dụng để thanh toán với nhau.

Xe ôm công nghệ phải trích lại 1 phần tiền phí của cuốc xe đã chạy. Khoản tiền cho nhà cung cấp ứng dụng gọi là chi phí hoa hồng. Tỉ lệ phần trăm này cao thấp tùy thuộc vào từng ứng dụng khác nhau.