Cập nhật điều chỉnh thưởng Vato Car (Vato 4 bánh) 25/11/2019

1117

Bản cập nhật cho Chương Trình Thưởng Vato Car cho tài xế công nghệ, áp dụng kể từ ngày 25/11/2019

Áp dụng đồng thời với thưởng cho tài xế công nghệ VATO Car (vato 4 bánh) ngày 29/10/2019

Bài trướcMã giảm giá Tada sẽ áp dụng cho TADA 4 bánh – Tada Car
Bài tiếp theoThưởng vato car từ ngày 28.11.2019