Go-International

1016

Chúng tôi cùng nhau xoay xở đôi cánh để bay xa hơn và ôm lấy một gia đình mới trên mảnh đất của thành phố mang tên Bác, Việt Nam.

Dựa trên ý thức mạnh mẽ về sự kết hợp, chúng tôi tập hợp một số đối tác GO-JEK từ Indonesia với gia đình mới của họ tại Việt Nam.

Cuộc họp này mang lại trải nghiệm mới cho cả hai. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa không phải là một trở ngại cho họ để trở thành một trong những người sống cùng một tầm nhìn.

Trong năm thứ 8 này, chúng tôi cũng biết ơn những gì chúng tôi đứng ra, đã có một tác động xã hội lớn trong con mắt của các cộng đồng Indonesia và nước ngoài.

Bài trướcGoViet âm thầm thử nghiệm dịch vụ GoCar
Bài tiếp theoĐăng ký BeBike – BeCar